Wander Book pomáhá

Nejkrásnější schopností v životě je pomoc druhým.

Společnost Wander Book s.r.o. se kromě výroby a distribuce Turistických deníků a Turistických vizitek snaží také podporovat charitativní projekty a dobrovolnické aktivity v různých oborech.

Těší nás, že můžeme finančně přispívat projektům a organizacím, které pomáhají potřebným. Jejich činnost považujeme za dlouhodobě přínosnou a jsme rádi, že i my můžeme trochu pomoci právě jejich prostřednictvím.

V roce 2023 jsme věnovali částku 55 000 Kč, kterou jsme rozdělili mezi tyto organizace:

Hospic sv. Zdislavy

Pečuje o nemocné a umírající osoby v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí.

www.hospiczdislavy.cz

Diakonie Beránek Liberec

Jejím cílem je pomoci lidem v nouzi. Za tímto účelem provozuje terénní pečovatelskou službu pro seniory v Liberci a v Hejnicích.

www.diakonieberanek.cz

Projekt Šance

Organizuje preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, kteří žijí v ČR v zapomenutí.

www.projektsance.cz

Dětské centrum Liberec

Poskytuje zdravotně-sociální a výchovnou péči v nepřetržitém provozu dětem od narození do tří let věku, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních.

www.dc-liberec.cz

Domov sv. Moniky

Poskytuje přechodné ubytování matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které prožívají nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení a mají zájem ji aktivně řešit.

charitaliberec.cz

ZOO Zlín

Záchranné centrum pro lvy. Nový a průlomový projekt, který se rozběhne na začátku roku 2024.

zoozlin.eu

V roce 2022 jsme věnovali částku 50 000 Kč, kterou jsme rozdělili mezi tyto organizace:

Dětské centrum Liberec

Poskytuje zdravotně-sociální a výchovnou péči v nepřetržitém provozu dětem od narození do tří let věku, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních.

www.dc-liberec.cz

Hospic sv. Zdislavy

Pečuje o nemocné a umírající osoby v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí.

www.hospiczdislavy.cz

Diakonie Beránek Liberec

Jejím cílem je pomoci lidem v nouzi. Za tímto účelem provozuje terénní pečovatelskou službu pro seniory v Liberci a v Hejnicích.

www.diakonieberanek.cz

Anděl strážný

Poskytuje komplexní služby v oblasti nepřetržité tísňové péče v rámci celé České republiky určené především seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným.

www.andelstrazny.eu

Červený kříž pro Ukrajinu

Humanitární pomoc všem, kteří jsou zasaženi ozbrojeným konfliktem. Doménou je podpora dostupnosti zdravotní péče a dodání tolik potřebného zdravotnického materiálu.

www.cervenykriz.eu
 

V roce 2021 jsme věnovali částku 50 000 Kč, kterou jsme rozdělili mezi tyto organizace:

Zdravé fórum

Hájí lidská práva a aktivně vystupuje proti nesmyslnosti, neústavnosti a protiprávnosti vládních nařízení v době epidemie Covid-19. Spolupracuje s odborníky z řad lékařů, vědců a právníků.

www.zdraveforum.cz

Dětské centrum Liberec

Poskytuje zdravotně-sociální a výchovnou péči v nepřetržitém provozu dětem od narození do tří let věku, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních.

www.dc-liberec.cz

Klub svobodných matek

Poskytuje rodinám samoživitelů finanční, materiální a odbornou právní pomoc. Pomáhá s financemi na zajištění potravin a nákladů na bydlení, dětem hradí obědy ve školkách a školách, letní tábory a vánoční dárky.

www.klubsvobodnychmatek.cz

Diakonie

Jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb a jednička ve speciálním školství. Pomáhá denně tisícům lidí v nepříznivých životních situacích.

www.diakonie.cz

Člověk v tísni – SOS Morava

Člověk v tísni vyhlásil sbírku na pomoc obětem a řešení pustošivých následků tornáda na jižní Moravě. Organizace se chce zaměřit na dlouhodobou pomoc a řešení dlouhodobých následků.

www.clovekvtisni.cz
 

V roce 2020 jsme podpořili neziskové organizace, které se zaměřily na boj s covidem-19 nebo byly pandemií zasažené. Částku 50 000 Kč jsme rozdělili mezi tyto subjekty:

Člověk v tísni

Pomáhá tisícům lidí, kteří se v souvislosti s pandemií koronaviru ocitli v těžké situaci.

www.clovekvtisni.cz

Charita Česká republika

Pomáhá nacházet cestu a vrací bezradným jistotu. Reaguje na vývoj situace, organizuje pomoc, informuje a je tam, kde je potřeba.

www.charita.cz

Donio

Crowdfundingová platforma, která podporuje vznik a vývoj projektů. Sbírky a projekty #CeskoProtiCovid19 pomáhají šíření nákazy zpomalit a minimalizovat její následky.

www.donio.cz/CeskoProtiCovid19

Liberecký kraj sobě

Transparentní účet sbírky Liberecký kraj sobě! Sbírka COVID 19. Z prostředků, které se vybraly v této veřejné sbírce, byly zakoupeny nové přístroje pro Krajskou nemocnici v Liberci.

Transparentní účet

Hospic sv. Zdislavy

Pečuje o nemocné a umírající osoby v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí.

www.hospiczdislavy.cz
 

V roce 2019 jsme věnovali na charitativní účely částku 50 000 Kč, kterou jsme rozdělili mezi tyto organizace:

Projekt Šance

Organizuje preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, kteří žijí v ČR v zapomenutí.

www.sance.info

APOSS Liberec

Poskytuje sociální služby osobám s mentálním postižením a poruchami autistického spektra.

www.aposs.cz

Hospic sv. Zdislavy

Pečuje o nemocné a umírající osoby v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí.

www.hospiczdislavy.cz

Člověk v tísni

Poskytuje okamžitou humanitární pomoc a pomáhá lidem postavit se na vlastní nohy. Podporuje výstavby škol, vrtání studen, školení zdravotníků v Africe.

www.clovekvtisni.cz

Centrum pro zvířata v nouzi

Poskytuje pomoc handicapovaným volně žijícím zvířatům a provozuje zvířecí útulek.

www.utulek-ul.cz

Společnost Aperio

Usiluje o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství, podporuje rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu.

www.aperio.cz

Centrum Paraple

Společnost založená Zdeňkem Svěrákem, která se zaměřuje na pomoc lidem s poškozením míchy.

www.paraple.cz

Nadace Terezy Maxové

Usiluje o to, aby každé dítě vyrůstalo v rodině.

www.nadaceterezymaxove.cz

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Orientuje se na kulturní a zdravotnickou oblast.

www.vize.cz

Středisko výcviku vodicích psů SONS ČR

Zabývá se výcvikem psů pro zrakově postižené.

www.vodicipsi.cz