Co jsou Turistické vizitky

Nálepky s fotografiemi atraktivních míst, doplněné o zajímavé údaje

Jste batůžkář, sportovec nebo požitkář?

Najděte pomocí filtrů přesně to, co vás láká.

Turistické vizitky

Nálepky s fotografiemi a popisem zajímavostí nejen z oblasti turistiky, ale i kultury, sportu či gastronomie. S názvem a formátem „Turistická vizitka“ se můžete setkat pouze v České republice v oblasti zájmu turistika.

 
 

Wander Card

Jedná se o obdobný typ nálepek, jako jsou výše zmíněné Turistické vizitky. Pro potřeby rozšiřování projektu do zahraničí jsou označené názvem Wander Card a doplněné anglickým překladem. Bonusem je černobílá Wander Stamp imitující razítko.

Struktura vizitek

Vizitky se dělí podle tří základních kritérií, jejichž kombinací můžete najít to, co Vás zajímá.


Dle druhu

Druh určuje, zda se jedná o vizitku místa, akce, výročí, osoby nebo týmu. Základem projektu jsou vizitky míst, které se zobrazují na mapách, a poskytují tak zajímavé tipy na výlety.

Podle druhu mají vizitky i své názvy. Místa jsou vydávána výhradně pod názvy „Turistická vizitka“ nebo „Wander Card“.  Akce, výročí, osoby nebo týmy pak pod názvy: Absolventská, Výroční, Osobní či Týmová vizitka (Participant‘s, Anniversary, Personal nebo Team Card).


Dle oblasti zájmu

Rozlišujeme čtyři základní oblasti, kterými jsou turistika, kultura, sport a gastronomie. Každá oblast je rozdělena do jednotlivých kategorií. Základem projektu je oblast turistiky, kde najdete přes 30 tematických kategorií.

Podle zařazení vizitky do kategorie může uživatel získat příslušný znalostní odznak či medaili.


Dle polohy

Pro potřeby projektu Wander Book byly definovány turistické regiony, do nichž jsou povinně zařazeny všechny vizitky míst.

Podle zařazení vizitky do turistického regionu může uživatel získat příslušný znalostní odznak.

V produktech nabízíme možnost třídění vizitek také dle oficiálního správního členění, tedy dle státu, kraje a okresu.

Grafická podoba a formát

Existují 4 formáty: TV-základní, TV-rozšířený, W-základní a W-rozšířený. Jejich detailní popis naleznete na obrázcích níže.

Formát TV-základní – rozměr 5 x 9 cm – 3 pole

Formát TV-rozšířený – rozměr 5 x 18,5 cm – 5 polí

Formát W-základní – rozměr 5 x 13 cm – 5 polí

Formát W-rozšířený – rozměr 5 x 26,5 cm – 9 polí